KLUB STOMIKŮ - PROSTĚJOV

 

Jsme nezisková humanitární organizace sdružující občany postižené stomií.

 

Základní informace o spolku: 
 
Spolek stomiků je dobrovolné sdružení nositelů - kolo, ileo a urostomií, jehož posláním je pomáhat postiženým znovu získávat často ztracené sebevědomí a odvahu zapojit se opět do společenského života. Členové si vzájemně radí, předávají si zkušenosti při ošetřování stomií a bez ostychu mezi sebou hovoří o svých problémech.
 
 
Info o klubu:
 
Klub stomiků Prostějov vznikl na základě iniciativy chirurgického oddělení a tehdejšího vedení Prostějovské nemocnice.
Stanovy klubu byly projednány a schváleny na členské schůzi 11.března 1992 a registrace o měsíc později, 29.dubna 1992. Od 1.1.2014 je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu L, vložce číslo 1887.
  
Členem spolku se muže stát každý občan České republiky, který vyplní členskou přihlášku a zaplatí členský příspěvek ve výši 200,-Kč za rok.

 

Klub stomiků Prostějov, z.s. je členem sdružení ČESKÉ ILCO, jehož členy jsou kluby stomiků České republiky.

 

Kontakt

 

Klub stomiků Prostějov, o.s.
Mathonova 291/1
796 04 Prostějov

 

Dárci a sponzoři


 


 

sabrix-logo

Přihlášení

Copyright © 2018. All Rights Reserved.